Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου

Η πιο σημαντική δραστηριότητα του σωματείου είναι η εμπορία των βασικών γεωργικών προϊόντων του νησιού.

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου


Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου, ιδρύθηκε το 1920. Τα μέλη αυτής της ένωσης είναι 52 πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών θέση στην οποία συμμετέχουν 5800 παραγωγούς. Η πιο σημαντική δραστηριότητα του σωματείου είναι η εμπορία των βασικών αγροτικών προϊόντων του νησιού που είναι το κρασί, το ελαιόλαδο και φραγκοστάφυλου. Η συλλογή, επεξεργασία και συσκευασία των ανωτέρω πρώτων υλών γίνεται από την συνδικάτα βιομηχανικές εγκαταστάσεις εργοστάσιο κρασί, το ελαιόλαδο και το εργοστάσιο συσκευασίας εργοστάσιο σταφίδας. Διατηρούν ένα κατάστημα που πουλάει γεωργικά εργαλεία, λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, τα μυκητοκτόνα και άλλα χρήσιμα υλικά.

Μέρος των δραστηριοτήτων τους είναι η παροχή υπηρεσιών για το κοινό, όπως η χρηματοδότηση και η δήλωση ΦΠΑ τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται από τη νέα Ευρωπαϊκή ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν κάνει μια προσπάθεια να επωφεληθούν από τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται υπό την κατοχή ένωσης. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και την κατασκευή των βασικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής. Αν και ο τουρισμός στο νησί έχει γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς της δραστηριότητας της γεωργικής παραγωγής παραμένει η βάση της it `s οικονομία. Στόχος τους είναι να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ των οικονομικών τομέων. Μια παρτίδα των προϊόντων μπορούν να καταναλωθούν από τους επισκέπτες και αυτό μπορεί να γίνει ένα ζωντανό προώθηση της ποιότητας των προϊόντων. Ο στόχος της ένωσης συνεταιρισμών είναι να ενισχύσει και να υποστηρίξει την γεωργική παραγωγή του νησιού και να κάνει ανταγωνιστικά προϊόντα στην παγκόσμια αγορά.