Μονοπάτι Λούχας

Μονοπάτι Λούχας

Πέτρινο μονοπάτι στο χωριό Λούχα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


Loucha

Μονοπάτι Λούχας


Μια γραφική διαδρομή στο βουνό. Κάντε μια βόλτα κατά μήκος ένα μεσαιωνικό χωριό σε μια μικρή κοιλάδα.
Στην κοιλάδα θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τις καλλιέργειες οργανώνονται με τον ίδιο τρόπο που κάποτε ήταν στο παρελθόν αιώνες.