Περιοχές της Ζακύνθου μακρία απο τον τουρισμό

Περιοχές της Ζακύνθου μακρία απο τον τουρισμό

Περιοχές της Ζακύνθου με λίγο τουρισμό

Περιοχές της Ζακύνθου μακρία απο τον τουρισμό


Τα πιό απομονομένα μέρη της Ζακύνθου απο πλευράς τουρισμού είναι η δυτική και η βόρια Ζάκυνθος.Ο  Βασιλικός και το Κερί αν και είναι τουριστικά ανεπτυγμένα έχουν πολύ πιό ήπια ανάπτυξη απο ότι άλλα μέρη.