Διαδρομή, Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Ποταμάκι - Ξύγκια

Διαδρομή, Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Ποταμάκι - Ξύγκια

Μια ωραία βόλτα στο βόρειο τμήμα της Ζακύνθου

Διαδρομή, Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Ποταμάκι - Ξύγκια