Θερινό Σχολείο Βιώσιμου Τουρισμού

Θερινό Σχολείο Βιώσιμου Τουρισμού

To Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων - Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας οργανώνει φέτος θερινό σχολείο Βιώσιμου Τουρισμού

Θερινό Σχολείο Βιώσιμου Τουρισμού


Στα πλαίσια του Θερινό Σχολείο Βιώσιμου Τουρισμού, το EcoZante.com παρουσιάστηκε ως πρότυπη πλατφόρμα προώθησης βιώσιμου και εναλλακτικού τουρισμού.