Αγγλικό Νεκροταφείο

Αγγλικό Νεκροταφείο

Αγγλικό Νεκροταφειο στην Ζάκυνθο

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


Zakynthos Town

Αγγλικό Νεκροταφείο


Πρώτα χτίστηκε το 1675 κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας και μετά το 1815 ένα νέο νεκροταφείο ιδρύθηκε έτσι ώστε οι Άγγλοι στρατιώτες θα μπορούσαν να τεθούν σε ανάπαυση εκεί.