Βουνό Σκοπός

Βουνό Σκοπός

Κοντά στο χωριό Αργάσι θα βρείτε το βουνό Σκοπός.Το οποίο έχει καταπληκτική πανοραμική θέα της περιοχής.

Βουνό Σκοπός


Μεγαλύτερο υψόμετρο του είναι 492m. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της περιοχής έγκειται στα υπολείμματα του δάσους Quercus ilex και Quercus coccifera στα ανώτερα τμήματα του λόφου. Εκτός από αυτούς τους τύπους δενδρωδών μπορείτε επίσης να βρείτε: Calycotome villosa, Olea europaea, Phlomis fruticosa, Hippocrepis emerus, Aurinia saxatilis, Anthyllis vulneraria, Putoria calabrica, Malcomia maritima, Asplenium ceterach, Coronilla glauca