Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Σκοπός της ίδρυσης του Ε.Θ.Π.Ζ. είναι η διαφύλαξη της σημαντικότατης φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας της θαλάσσιας και παράκτιας έκτασης, καθώς των νησίδων του κόλπου του Λαγανά και των νησίδων Στροφάδων, νομού Ζακύνθου, με

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου


Δεν θα μπορούσε παρά ο κόλπος του Λαγανά να χαρακτηριστεί ως υπό προστασία περιοχή  λόγω τις μοναδικής οικολογικής του σημασίας. Έτσι το 1999 ιδρύθηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου με σκοπό να προστατεύσει την χλωρίδα και την πανίδα του νησιού καθώς και να εξασφαλίσει την προστασία των βιοτόπων της άγριας φύσης. Η ίδρυση του ήταν τουλάχιστον αναγκαία. Η Ζάκυνθος χρίζει ειδικής μέριμνας αφού οι νότιες ακτές της αποτελούν αγαπημένο προορισμό αναπαραγωγής σε ολόκληρη τη Μεσόγειο της υπό εξαφάνισης θαλάσσιας χελώνας Καρέττα Καρέττα και στις δυτικές ακτές της βρίσκει καταφύγιο η επίσης υπό εξαφάνιση μεσογειακή φώκια Μονάχους Μονάχους.

Το Θαλάσσιο Πάρκο περιλαμβάνει την θαλάσσια έκταση και τις νησίδες του Κόλπου του Λαγανά, τις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας και μία ζώνη γης, που περιβάλει αυτές, τον υγρότοπο της Λίμνης Κεριού και τις Νήσους Στροφάδες, οι οποίες βρίσκονται 40 περίπου μίλια νότια της Ζακύνθου.
Η περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου χαρακτηρίζεται από διάφορα είδη οικοσυστημάτων, Εθνικού αλλά και Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως συστήματα αμμοθινών, υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας και παράκτια οικοσυστήματα. Σε αυτά απαντώνται εκατοντάδες είδη χλωρίδας και πανίδας.

Στην Ζώνη Α δεν επιτρέπεται η διέλευση οποιονδήποτε πλωτών μέσων και η αλιευτική δραστηριότητα. Αντίστοιχα, στη Ζώνη Β το όριο ταχύτητας είναι 6 ναυτικά μίλια την ώρα ενώ η αγκυροβολία δεν επιτρέπεται. Οι ιχθυοκαλλιέργειες απαγορεύονται και στις δύο αυτές Ζώνες. Στη Ζώνη Γ επιτρέπεται η αγκυροβολία αλλά το μέγιστο όριο ταχύτητας είναι τα 6 ναυτικά μίλια την ώρα. Συνεπώς τα ταχύπλοα απαγορεύονται από ολόκληρο σχεδόν τον Κόλπο του Λαγανά. Οι θαλάσσιες αυτές ζώνες είναι οριοθετημένες με σημαδούρες για να είναι ευδιάκριτες στους χρήστες πλεούμενων μέσων. Η Ζώνη Α1(Σεκάνια) χαρακτηρίζεται ως ζώνη απόλυτης προστασίας, στην οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε πρόσβαση και επιτρέπεται μόνο η επιστημονική έρευνα.